ชื่อบริษัท :  บจก. บิ๊ก เบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.lifetechgroup.net
เจรจาธุรกิจกับ BM Member