ชื่อบริษัท :  บจก. รับเบอร์ไทย เทรดดิ้ง
ประเภทธุรกิจ : Rubber Based
เจรจาธุรกิจกับ BM Member