ชื่อบริษัท :  บจก. ย่งฟ้า อินดัสเตรียล จำกัด
ประเภทธุรกิจ : Plastic
เว็บไซต์ :   www.yongfaclock.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member