ชื่อบริษัท :  บจก. ตะวันออกฟู้ด อินดัสทรี
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member