ชื่อบริษัท :  บจก. นอร์ทอีส รับเบอร์
ประเภทธุรกิจ : Rubber Based
เว็บไซต์ :   www.nerubber.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member