ชื่อบริษัท :  บจก. พี ไอ อินดัสทรี (PI INDUSTRY)
ประเภทธุรกิจ : Rubber Based
เว็บไซต์ :   www.elastomer-polymer.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member