ชื่อบริษัท :  หจก. กรีนการ์เมนท์ (GREEN GARMENT)
ประเภทธุรกิจ : Textile
เว็บไซต์ :   www.greengarment.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member