ชื่อบริษัท :  คุณ กิตติศักดิ์ โชคเฉลิมวัฒน์
ประเภทธุรกิจ : Other
เจรจาธุรกิจกับ BM Member