ชื่อบริษัท :  บริษัท บูติค นิวซิตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ : Garments
เว็บไซต์ :   www.btnc.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member