ชื่อบริษัท :  บจก. เจริญภัณฑ์อินเตอร์กรุ๊ป (Chroenphan Intergroup)
ประเภทธุรกิจ : Plastic
เว็บไซต์ :   www.mop-bm.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member