ชื่อบริษัท :  วาบูลัน ชาชัก
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member