ชื่อบริษัท :  บจก. เตียหงี่เฮียง ( เจ้าสัว )
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.chaosua.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member