ชื่อบริษัท :  ร้านชาแสงอรุณ
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.thaitambon.com/tambon/tprdsdesc.asp?Prod=092415411&ID=571503&SME=0924153940
เจรจาธุรกิจกับ BM Member