ชื่อบริษัท :  คุณชฎากร มีสวัสดิ์
ประเภทธุรกิจ : Other
เจรจาธุรกิจกับ BM Member