ชื่อบริษัท :  บจก. ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
ประเภทธุรกิจ : Plastic
เว็บไซต์ :   www.cp-pack.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member