ชื่อบริษัท :  Sweet Me Bakery
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.sweetme-bakery.com/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member