ชื่อบริษัท :  บจก. มาลาพลาส
ประเภทธุรกิจ : Plastic
เว็บไซต์ :   www.malaplast.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member