ชื่อบริษัท :  บจก. คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล
ประเภทธุรกิจ : Plastic
เว็บไซต์ :   www.king-pac.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member