ชื่อบริษัท :  บจก. พิชญ์พิศาล (PHITPHISARN)
ประเภทธุรกิจ : Plastic
เว็บไซต์ :   www.phitphisarngroup.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member