ชื่อบริษัท :  บจก. มิซึ ไรซ์
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member