ชื่อบริษัท :  หจก. อ้อดกรีนฟิช
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member