ชื่อบริษัท :  บจก. พราวดา
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.prouda.com/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member