ชื่อบริษัท :  บจก. บลิสส์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) ( BLISS (INTERNATIONAL) )
ประเภทธุรกิจ : Gift and Decorative
เว็บไซต์ :   www.blissbkk.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member