ชื่อบริษัท :  บจก. ออมโนวา เดคคอร์เรทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย)
ประเภทธุรกิจ : Plastic
เว็บไซต์ :   www.omnova.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member