ชื่อบริษัท :  บจก. ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) (HATAKABB (SIM TIEN HOR))
ประเภทธุรกิจ : Pharmaceuticals
เว็บไซต์ :   www.takabb.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member