ชื่อบริษัท :  บจก. เจริญอุตสาหกรรม (CHIN HUAY)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.chinhuay.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member