ชื่อบริษัท :  บจก. บางกอกตลาดข้าวไทย
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.b-herbs.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member