ชื่อบริษัท :  บจก. ทีวีไดเร็ค (TV DIRECT)
ประเภทธุรกิจ : Services
เว็บไซต์ :   www.tvdirect.tv
เจรจาธุรกิจกับ BM Member