ชื่อบริษัท :  บจก. ที เอ็น โมลด์ พรีไซส์
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เจรจาธุรกิจกับ BM Member