ชื่อบริษัท :  บจก. อัลตร้า คอมเพรสเซอร์
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.ultra-compressor.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member