ชื่อบริษัท :  บจก. ปั๊ม ซิสเต้มส์ ฟลักซ์ แอนด์ สเป๊ค
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.fluxspeck.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member