ชื่อบริษัท :  บจก. เอ พี ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.apt-eng.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member