ชื่อบริษัท :  บจก. เจเอสเอสอาร์ อ๊อกชั่น (JSSR AUCTION)
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.jssr.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member