ชื่อบริษัท :  บจก. พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(PREMA CARE INTERNATIONAL)
ประเภทธุรกิจ : Cosmetics and Beauty
เว็บไซต์ :   www.premacare.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member