ชื่อบริษัท :  บจก. ชัยณรงค์ ฟู้ด
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.chainarongfood.com/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member