ชื่อบริษัท :  บจก. อุดมสว่าง เอ็นจิเนียริ่ง (UDOMSWANG ENGINEERING)
ประเภทธุรกิจ : Machinery and Metal Work
เว็บไซต์ :   www.udomswang.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member