ชื่อบริษัท :  กลุ่มอนุรักษ์มรดกเมืองทักษิณ
ประเภทธุรกิจ : Leather Based
เว็บไซต์ :   www.isuan.net, www.thaitambon.com/PK/Baanmoradoktaksin.htm, http://www.smebank.co.th/popup.php?produ
เจรจาธุรกิจกับ BM Member