ชื่อบริษัท :  ร้านคีนลีช (KEANLIS)
ประเภทธุรกิจ : Leather Based
เว็บไซต์ :   www.keanlis.com/index.php
เจรจาธุรกิจกับ BM Member