ชื่อบริษัท :  หจก. สงวนฟาร์ม
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.sanguanfarm.co.th/
เจรจาธุรกิจกับ BM Member