ชื่อบริษัท :  หจก. พลอยใส เฮลท์แคร์
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member