ชื่อบริษัท :  บจก. ซี.เอ.อาร์.อี. (C.A.R.E.)
ประเภทธุรกิจ : Herbal
เว็บไซต์ :   siamsirischool.com/senspa
เจรจาธุรกิจกับ BM Member