ชื่อบริษัท :  บจก. กัญจะ
ประเภทธุรกิจ : Herbal
เว็บไซต์ :   www.tarad.com/kanja/#Contactus
เจรจาธุรกิจกับ BM Member