ชื่อบริษัท :  บจก. ฮาลาล เคล เนเจอร์
ประเภทธุรกิจ : Herbal
เจรจาธุรกิจกับ BM Member