ชื่อบริษัท :  วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรคุณยายบุญเรือน
ประเภทธุรกิจ : Herbal
เว็บไซต์ :   www.thaitambon.com/tambon/tcommdesc.asp?ID=101903&SME=0719165417
เจรจาธุรกิจกับ BM Member