ชื่อบริษัท :  บจก. เจเนอรัลซิลค์ดีไซน์ (GENARAL SILK DESIGN)
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.gsd.co.th
เจรจาธุรกิจกับ BM Member