ชื่อบริษัท :  ร้านอาหาร ยิ้ม ยิ้ม ( YIM YIM DAILY )
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.yimyimdaily.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member