ชื่อบริษัท :  บจก. สังคมสุขภาพ (Lemon Farm) ( HEALTH SOCIETY )
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.lemonfarm.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member