ชื่อบริษัท :  บจก. มายเฟรนด์ คลับ
ประเภทธุรกิจ : Herbal
เว็บไซต์ :   www.nattethai.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member