ชื่อบริษัท :  บจก. มันซี่ ฟู้ด (ประเทศไทย) ( MUNCHYS FOOD (THAILAND) )
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เว็บไซต์ :   www.munchys.com
เจรจาธุรกิจกับ BM Member