ชื่อบริษัท :  บจก. สิงห์อำนวยผลไม้ไทย
ประเภทธุรกิจ : Food Processing
เจรจาธุรกิจกับ BM Member